Slajd 1

Slajd 2

Slajd 3

Slajd 4

Slajd 5

Slajd 7

Slajd 8

Slajd 9

Walka z glonami

Zdjęcie

ALBA

Wysokoskoncentrowany płynny lekko pieniący, szerokopasmowy preparat glono, grzybo i bakteriobójczy do małych basenów prywatnych
i komunalnych z małą szybkością obiegu wody.

 

 

Zdjęcie

ALBA SUPER

Płynny wysokowartościowy nie pieniący się szerokopasmowy preparat glono, grzybo i bakteriobójczy, zawierający polimery kationowe, stosowany zarówno na basenach komunalnych, prywatnych, ogrodowych, dziecięcych, fontannach lub oczkach wodnych nie zarybionych.

 

 

Zdjęcie

CALZELOS

Bezfosforanowy środek na przezimowanie wody w basenach odkrytych, przeciwdziała nadmiernemu osadzaniu się zanieczyszczeń atmosferycznych i organicznych na ścianach basenu, zapobiega korozji, niszczeniu fug i ułatwia przygotowanie basenu do sezonu poprzez oszczędność na czasie
i środkach chemicznych.